DIENSTEN

Algemene Boekhouding

 • Wij verzorgen uw boekhouding van A-Z
 • We regelen uw kostenbeheer en de opmaak van uw financieel plan
 • Periodieke opvolging met tussentijdse rapportering en analyse van de resultaten
 • We maken uw exploitatierekeningen en balansen voor een duidelijk overzicht van omzet en winst
 • Opstellen en neerleggen van jaarrekeningen
 • Publicaties in het Belgisch Staatsblad

Fiscaliteit

 • BTW: wij verzorgen uw periodieke aangiftes, klantenlistings, intracommunautaire listings
 • Belastingen: opmaak aangiftes personenbelasting, vennootschapsbelasting en rechtspersonenbelasting
 • Wij leveren bijstand en verdediging tijdens fiscale controles
 • Opvolging sociale bijdragen en voorafbetalingen
 • Loonoptimalisatie

Startersbegeleiding

 • Start ik in bijberoep of hoofdberoep? Wij helpen u de juiste keuze maken
 • Eenmanszaak of een vennootschap? Wij leggen u klaar en duidelijk de verschillen uit en zorgen voor een professionele begeleiding tijdens uw opstartperiode
 • We helpen uw businessplan maken en checken de haalbaarheid (ook bij verschillende banken)
 • We staan u bij voor alle opstartformaliteiten

Bedrijfsadvies

 • Assistentie bij administratieve en financiĆ«le optimalisatie
 • We stellen haalbaarheidsstudies en budgetten op
 • We maken kredietaanvragen op en leveren desgewenst verdere bijstand bij de banken
 • We begeleiden overnames of overlaten van ondernemingen
 • Begeleiding bij de overgang van eenmanszaak naar vennootschap